Hermann-Josef Christian Członek Rady Nadzorczej

Hermann-Josef Christian, obywatel Niemiec, nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Hermann-Josef Christian w latach 1965 - 1968  pobierał naukę  w zawodzie pracownika biurowo-administracyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Następnie w latach 1974 - 1976  uzyskał Dyplom Państwowy Ekonomista a następnie w latach 1976 - 1978 kontynuował naukę w zawodzie Księgowy Bilansista.

przebieg kariery zawodowej

1998 - 2007 Prezes Zarządu w spółce Hampex GmbH, Dierdorf
1996 - 2007 Prezes Zarządu w spółce Saniku GmbH, Anhausen
1994 - 2005 Członek Zarządu w spółce Decora S.A., Środa, Polska
1996 - 2006 Członek Zarządu w firmie Dusar Industrie, Środa, Polska
1994 - 2006 Członek Zarządu oraz  w ostatnim czasie Członek Rady Nadzorczej w firmie Aquaform, Środa, Polska
1992 - 2006 Kierownictwo handlowe w firmie Saniku, Couvet, Szwajcaria
1989 - 2000 Kierownictwo handlowe w firmie Shower Star, Tilburg, Holandia
1994 - 2007 Zwiększenie zakresu odpowiedzialności w firmie Dusar GmbH
1998 - 2007 Dyrektor zarządzający Działy finansowy, kadr, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz controllingu
1992 - 1997 Dyrektor kierownictwa handlowego
od 1983 Prokura
od 1981 Pełnomocnictwo handlowe
od 1979 Kierownik działu prowadzenia ksiąg finansowych
     
       1976 - 1979
Kierownik działu księgowości w firmie Ohrem w Hürth
1973 - 1974 Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Brigitte Geschenke Hachenburg
1971 - 1973 Służba wojskowa
1968 - 1971 Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Rudolf Giehl Kirburg

Zgodnie ze złożonym przez Pana Hermann-Josefa Christian oświadczeniem: wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Hermanna-Josefa Christian poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pan Hermann-Josef Christian nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Hermann-Josef Christian nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

zamknij opis