Fundusze UE Fundusze UE Fundusze UE Fundusze UE

 

 

Decora spółka akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie innowacyjnych podkładów podłogowych o podwyższonych parametrach akustycznych, wytrzymałościowych oraz grzybobójczych”.

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania dwóch podkładów podłogowych o podwyższonych parametrach akustycznych, wytrzymałościowych oraz grzybobójczych, a także opracowanie parametrów procesu technologicznego umożliwiającego ich powtarzalne wytwarzanie.

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie przez produkty gotowości do wdrożenia i demonstracja produktów w warunkach rzeczywistych. Wdrożenie wyników prac B+R umożliwi wprowadzenie na rynek dwóch wysoce innowacyjnych produktów, charakteryzujących się parametrami nieosiągalnymi obecnie dla produktów konkurencyjnych.

Wynikiem realizacji projektu będzie dywersyfikacja oferty produktowej, podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Decora S.A. na rynku krajowym i zagranicznym poprzez wdrożenie na rynek efektów prac B+R, w postaci innowacji produktowej.


Wartość projektu: 5 832 561,09 zł

Wartość dofinansowania: 2 730 886,36 zł