O zespole

O zespole

Nasz Zespół to Grupa ludzi – specjalistów w różnych dziedzinach, których doświadczenie i zaangażowanie są siłą napędową naszej Firmy. Misją Naszego Zespołu jest dążenie do dostarczenia jak najwyższych wartości klientom, akcjonariuszom oraz pracownikom, które odpowiadają ich oczekiwaniom. Sukces naszej organizacji jest zasługą wszystkich Pracowników, których profesjonalizm, zaangażowanie i praca zespołowa, zmierzają zawsze do osiągania wyznaczanych celów oraz zapewnienia klientom obsługi na najwyższym poziomie.
Pracownicy przychodzą do Naszej Organizacji z nowymi pomysłami, cennym doświadczeniem i pozytywnym nastawieniem, a My stwarzamy tylko warunki, w których  mają możliwość jak najlepiej to wykorzystać. 

Dekalog zachowań Pracowników Grupy Kapitałowej DECORA

Dekalog zachowań Pracowników Grupy Kapitałowej DECORA

Jako firma działamy w zgodzie z Naszymi Wartościami, które są dla nas drogowskazem w naszej codziennej pracy. Kierujemy się Nimi we współpracy i kontaktach z Naszymi akcjonariuszami, klientami i pracownikami. Wierzymy, że wartości są tak samo ważne w życiu prywatnym, jak i na poziomie przedsiębiorstwa.
Dla człowieka są głównym aspektem osobowości, w firmie decydują o kształtowaniu jej kultury organizacyjnej, zapewniają utrzymanie równowagi wewnętrznej w okresach turbulencji i dają ciągle impulsy do rozwoju.

Kariera

EFEKTYWNOŚĆ

1. Definiowane cele osiągamy w założonym czasie i przy założonych nakładach
2. Podejmując działania dążymy do osiągnięcia zamierzonych efektów,
które dostarczają oczekiwanych wartości.

WSPÓŁPRACA

Dbamy o prawidłowy przepływ informacji, uwzględniając potrzeby
i możliwości współpracowników, klientów i akcjonariuszy.

 

Kariera

 

SZACUNEK

Szanujemy naszych klientów wewnętrznych i zewnętrznych, ich czas, pracę
i odmienne zdanie.

UCZCIWOŚĆ
1. Jesteśmy uczciwi. Wiarygodnie przedstawiamy fakty, zdarzenia, informacje.
Potrafimy przyznać się do błędów.
2. Uczciwie oceniamy zachowania i pracę nas samych, naszych kolegów,
koleżanek, przełożonych i podwładnych.

 

Kariera

ELASTYCZNOŚĆ

1. Akceptujemy, że raz przyjęty model działania może ulec zmianie.
2. Zachęcamy i wspieramy do dokonywania nieustannych usprawnień i przełomów
w przyjętych modelach biznesowych.

ODWAGA

W ramach swoich obszarów odważnie podejmujemy decyzje. Nie boimy się wyrażać
własnego zdania.

ZAUFANIE

Postępujemy tak, aby w oczach innych być godnymi zaufania.