Odpowiedzialność Społeczna"Wokół Nas"

Jako firma od początku istnienia związana z rodzimą Środą Wielkopolską czujemy się odpowiedzialni za to, co jest wokół nas.                  W związku z tym od lat podejmujemy działania mające na celu wspieranie lokalnych inicjatyw oraz wybranych przedsięwzięć krajowych. Grupa Kapitałowa Decora S.A., mająca swoją główną siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, troszczy się o promocję   rozwój regionu wspierając różne formy aktywności sportowej, kulturalno naukowej. Skutecznie łączymy biznesową strategię rozwoju          z aktywnym działaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta, regionu i województwa. 

Odpowiedzialność Społeczna"Dzieci to nasza przyszłość"

Szczególną uwagę kierujemy na dzieci i młodzież, wspomagając lokalne przedszkola i szkoły, ośrodki pomocy społecznej, dbając o ich doposażenie oraz fundując stypendia naukowe, które umożliwiają rozwój szczególnie uzdolnionym, młodym ludziom. Już od kilku lat współpracujemy z Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, honorując najzdolniejszych uczniów szkoły stypendium naukowym. W miarę możliwości pomagamy w modernizacji        i doposażeniu obiektów przedszkolnych i szkolnych (np. wyposażenie sal w rolety, podkłady podłogowe), wspieramy różne akcje (np. dzień dziecka,     piknik rodzinny, dzień sportu, itp.). Dzieci to przeciez  nasza przyszłość!

 

Odpowiedzialność Społeczna

 

„Pomocna dłoń Decory”

Firma Decora S.A. angażuje się  również w pomoc różnego rodzaju lokalnym instytucjom społecznym-  między innymi Domom Pogodnej Jesieni czy  Ośrodkom Pomocy Społecznej. Wspieramy też rodziny dotknięte nieszczęśliwymi  zdarzeniami losowymi.

Jesteśmy dumni z naszych Pracowników i wspieramy tych, którzy podejmując inicjatywę w formie wolontariatu promują wartości Decora oraz nasze miasto.

Podziękowania i Dyplomy - Galeria