Zarząd

Waldemar Osuch  Prezes Zarządu

Waldemar Osuch związany jest z firmą Decora od początku jej istnienia. Od 2004 roku, kiedy Decora przekształcona została w spółkę akcyjną stanął  na czele Zarządu. Wcześniej, przez 10 lat był Dyrektorem firmy. Waldemar Osuch posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej Wydziału Budowy Maszyn w zakresie Technologii.

Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Marketing na Akademii Ekonomicznej             w Poznaniu oraz uczestniczył w licznych szkoleniach, m.in.  w zakresie technik negocjacji, zarządzania  zasobami  ludzkimi
i zarządzania projektami.

Zarząd

Artur Hibner  Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Artur  Hibner rozpoczął współpracę  z  firmą   Decora w 1997 roku. Po  przekształceniu  w   spółkę  akcyjną został Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym przedsiębiorstwa. Artur Hibner posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Akademii Ekonomicznej  w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, o specjalności Inwestycje Kapitałowe    
i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Na tej uczelni ukończył również studia podyplomowe z zakresu Finanse            i Rachunkowość oraz z zakresu Logistyki. Dodatkowo był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami.